Regulamin

 

 1.     Pokoje wynajmuje się na doby. Doba hotelowa dla gości rozpoczyna się o godz.14.00 a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 2.     Zapewniamy pełny i nieskrępowany wypoczynek Gościa.
 3.    Dom gościnny 'Drzewiec' nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną oraz za uszkodzenie lub utratę samochodu.
 4.     Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 5.     Osoby nie zameldowane w Drzewcu nie mogą przebywać w pokoju i na terenie posesji.
 6.     Zabrania się posiadania na terenie broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
 7.     W domu należy zachować ciszę od godz.22.00 do godz.06.00 rano dnia następnego.
 8.     W pokojach nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń ( za wyjątkiem suszarek do włosów, maszynek do golenia, ładowarek do telefonów komórkowych).
 9.     Gość domu gościnnego ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów z wyposażenia i urządzeń technicznych domu, powstałych z jego winy. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie. Szkody rozliczamy na miejscu.
 10.     Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty , aby zabezpieczyć materac ( na którym śpią dzieci ) przed zamoczeniem i zabrudzeniem , w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń.
 11.     Dom Gościnny 'Drzewiec' może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu domu bądź gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie domu gościnnego lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub jego funkcjonowanie.
 12.     Dom Gościnny "Drzewiec' zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu Gości w domu w przypadku drastycznego naruszenia przez nich niniejszego regulaminu.
 13.     W przypadku nie powiadomienia właściciela o późniejszym przybyciu, właściciel może w dniu następnym przyjąć na wolne miejsce inną osobę.
 14.     W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz Domu Gościnnego 'Drzewiec', jeżeli Klient powiadomi nas na min.14 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony w miarę możliwości rezerwacyjnych. W razie opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu nie zwracamy równowartości za utracone świadczenia.
 15.     Na całym terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek itp. Rozmieszczone są czujki antydymowe. Za uruchomienie alarmu dymowego pobierana będzie opłata w wysokości 500zł. Alarm powoduje przyjazd straży pożarnej i ochrony, jest nieodwoływalny.  Popielniczki znajdują się na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu.
 16.     Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Domu Gościnnego 'Drzewiec'.
 17.     W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 60zł.
 18.     Ze względu na drewniane podłogi prosimy nie chodzić w pokojach w butach na wysokim obcasie ‘szpilkach’ lub innych mogących uszkodzić podłogę. Za ewentualne zniszczenia podłogi będzie pobierana opłata pokrywająca koszt naprawy.
 19.    Dom gościnny nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 20.     Wi-Fi. Korzystanie z bezprzewodowego internetu jest bezpłatne. Nie zapewniamy działania internetu 24h na dobę ani szybkiego łącza.
 21.     W obiekcie "Drzewiec" prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest właściciel Maciej Klauzo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 600 12 32 31, lub kierując pytanie na adres mailowy mielno.drzewiec@op.pl.

 

drukuj
« powrót